Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Opheldering over veiligheid spoor

Foto Flickr / Hindrik S

Het kan toch niet waar zijn dat de minister van Infrastructuur, de NS en spoorbeheerder ProRail recente aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid negeren. Als dat zo is, wil ik van minister Schultz weten wat daarvan de reden is. Verder wil ik dat zij laat weten welke maatregelen voor een betere veiligheid niet zijn uitgevoerd en welke risico's hierdoor blijven bestaan.

Veiligheid op het spoor is van groot belang. De Partij van de Arbeid vindt dat één partij de eindverantwoordelijke dient te zijn. Als de minister dat met ons eens is, wil ik weten welke partij haar voorkeur geniet.

Mijn vragen aan de minister van Infrastructuur en Milieu:

  • 2. 
    Is het waar dat een jaar naar het uitbrengen van het Rapport van de Onderzoeksraad voor veiligheid de aanbevelingen nog niet zijn opgevolgd? Zo ja, wat is hiervan de reden?
  • 3. 
    Kunt u toelichten welke maatregelen ten behoeve van vergroting van de veiligheid op het spoor daadwerkelijk in uitvoering zijn gebracht? Welke maatregelen zijn niet ten uitvoer gebracht en welke potentiële risico's blijven hierdoor bestaan?
  • 4. 
    Bent u met mij van mening dat veiligheid op het spoor van groot belang is? Zo ja hoe ziet u de borging van de veiligheid op het spoor? Bent u ook van mening dat één partij de eindverantwoordelijke dient te zijn? Zo ja, welke partij heeft dan uw voorkeur en kunt u dat toelichten?