Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Gun tweeverdieners meer ruimte op woningmarkt

Het is een bijzonder slechte zaak dat banken en verzekeraars weigeren hogere hypotheken te verstrekken aan tweeverdieners met een modaal inkomen. Veel starters op de woningmarkt kunnen al geen kant op en door deze onnodige aanscherping wordt hun situatie alleen maar nijpender. In navolging van de Vereniging Eigen Huis roep ik de minister van Binnenlandse Zaken op in te grijpen.

De vastzittende woningmarkt is de Partij van de Arbeid een doorn in het oog. Sinds het begin van mijn Kamerlidmaatschap pleit ik al voor een Nationaal Woonakkoord, maar de roep aan het kabinet om maatregelen is tegen dovemansoren gericht.

Mensen met een modaal inkomen kunnen door aangescherpte regels geen hypotheek meer krijgen voor een starterswoning in de grote steden. Ook huren is voor deze groep niet meer mogelijk, omdat woningcorporaties hun huurhuizen alleen nog maar beschikbaar mogen stellen aan inkomens tot 33.000 euro per jaar.

Kortom, starters vallen tussen wal en schip. Dat het tweeverdieners met een modaal inkomen nu zo moeilijk wordt gemaakt, is dan ook onbegrijpelijk.