Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Plan voor meer betaalbare woningen

De Partij van de Arbeid wil dat gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen per regio of gemeente samen bepalen waar corporaties of marktpartijen huizen aanbieden of bouwen, in welke prijsklasse en voor welke doelgroepen. Op deze manier maakt de PvdA een einde aan de ruzie tussen Europa en Nederland over de Europese inkomensgrens en wordt de woningmarkt opengebroken.

Met dit voorstel wil de PvdA ervoor zorgen dat er meer betaalbare woningen bijkomen en de impasse in de Tweede Kamer en tussen Europa en Nederland over de Europese inkomensgrens wordt doorbroken. Deze Europese inkomensgrens maakt het voor corporaties onmogelijk woningen aan te bieden aan huishoudinkomens boven de 33.000 euro.

In plaats van het hanteren van een botte inkomensgrens wil de PvdA dat gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen per regio samen gaan bepalen waar woningen worden aangeboden of gebouwd, voor welke doelgroepen en in welke prijsklasse. De woningcorporaties moeten zich op hun kerntaken richten, tenzij marktpartijen niet kunnen of willen bouwen.

Als de markt niet bouwt, wordt het een publieke zaak en is er dus ruimte voor corporaties om groepen te huisvesten die anders geen plek kunnen vinden. Hierdoor kan er nooit sprake zijn van staatssteun, omdat de markt niet bouwt en er dus geen sprake is van ongeoorloofde concurrentie. Daarmee vervallen mogelijke bezwaren van Brussel.

Waar marktpartijen willen en kunnen bouwen, kunnen beleggers en pensioenfondsen volop investeren en hun aandeel nemen in de Nederlandse vastgoedmarkt.

Een dergelijke dynamische benadering doet recht aan de lokale situatie, biedt volop kansen aan de middengroepen die nu tussen wal en schip terecht zijn gekomen, voorkomt een enorme administratieve lastendruk en maakt ook in krimpgebieden investeringen blijvend mogelijk.