Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Brief Schultz Winterspoor is brevet van onvermogen

Ondanks eerdere verklaringen in de Tweede Kamer dat de NS winterproof zou zijn, is het toch weer compleet misgegaan. Minister Schultz Van Haegen van Infrastructuur en Milieu probeert haar straatje schoon te vegen, maar zis verantwoordelijk voor het openbaar vervoer. Helaas komt zij niet met oplossingen, maar alleen met meer onderzoek. Ik vind dat de minister niet haar eigen falen mag onderzoeken, en pleit daarom voor een onderzoek door een commissie van externe deskundigen.

Het zou goed zijn om hierbij de hulp in te schakelen van zwaargewichten uit het bedrijfsleven of uit het buitenland, want het is duidelijk gezien de steeds terugkerende problemen dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu de expertise niet in huis heeft om de huidige problemen op te lossen.

Tot slot is het jammer dat de minister in haar brief aan de Kamer niet meer waardering uitspreekt voor het personeel langs de rails en op de stations, terwijl zij juist wel hun uiterste best doen om de problemen zoveel mogelijk te verzachten.