Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Onderzoek spoor; minister moet zich verantwoorden

Minister Schultz heeft de Kamer niet volledig geïnformeerd, blijkt uit het rapport van de parlementaire commissie Kuiken, die onderzoek deed naar naar onderhoud en innovatie van het Nederlandse spoorstelsel. De minister moet zich daarvoor verantwoorden. Ook blijkt dat er geld naar het wegenbudget is gegaan terwijl dat bestemd was voor het onderhoud van het spoor. Op die manier kunnen we nooit de winterproblemen oplossen.

Commissie Kuiken heeft goed en interessant werk afgeleverd. Nederland heeft momenteel een goed systeem, maar dat dreigt in gevaar te komen. We missen een lange termijn visie, de minister heeft te weinig grip op de spoorsector en de Kamer kan niet goed controleren wat er met de miljarden aan spoorgeld gebeurt. Dat moet beter. De minister moet de regie naar zich toe trekken en een duidelijke visie neerleggen.