Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Kabinet laat kwetsbare wijken in de steek

Foto Flickr / FaceMePLS

Wijken die voorheen werden gedomineerd door problemen en overlast, zijn de afgelopen jaren opgeknapt en verbeterd. Vaak zijn de mensen in de wijken hierover zeer positief, maar we zijn er nog lang niet. Het vergt jarenlange inzet om wijken blijvend te verbeteren. Dat was ook de afspraak, maar het kabinet houdt daar nu vroegtijdig mee op. De PvdA vindt het belangrijk dat de wijkaanpak wordt voortgezet: door blijvend te investeren in de toekomst van wijken kunnen we ervoor zorgen dat deze verbeteringen ook blijvend zijn. Ahmed Marcouch en ik zullen 2 en 5 maart zes krachtwijken bezoeken om zo diegene die in krachtwijken wonen een hart onder de riem steken, maar ook om van hen te horen hoe zij tegen de wijkaanpak aankijken.

Op veel gebieden zijn goede stappen gezet. Door slechte buurten op te knappen. Door een veilige omgeving te creëren waar kinderen kunnen spelen en ouderen veilig over straat kunnen. Door beruchte wijken weer aantrekkelijk te maken voor starters, opzoek naar een betaalbaar huis in een prettige buurt. Maar het kabinet kan en mag haar handen niet van deze wijken aftrekken. Niet nu het tij aan het keren is.

De krachtwijken die we samen zullen bezoeken, op 2 en 5 maart zijn: de Kruiskamp in Amersfoort, Hatert in Nijmegen, Slotermeer in Amsterdam, ’t Broek in Arnhem, Woensel West in Eindhoven en de Schilderswijk in Den Haag. De verhalen die we te horen krijgen nemen we mee naar de Tweede Kamer, waar op 6 maart over de wijkaanpak wordt gedebatteerd. De campagne wordt op 5 maart afgesloten met een discussiebijeenkomst waar professionals, hoogleraren, (oud) politici, bewoners en andere betrokkenen zich buigen over de vraag hoe het verder moet met de wijkaanpak.

Wij pleiten voor een Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds. Gelukkig lijkt het CDA ons daarin te steunen. Daarmee kunnen we investeringen in wijken stimuleren. We willen ook meer de bewoners centraal stellen. Teveel professionals, teveel regels verhinderen de eigen kracht van wijken. Bovenal moeten we ervoor zorgen dat er betaalbare woningen blijven en komen voor alle inkomensgroepen. Geen segregatie, geen afbraak van de sociale huursector door die in de uitverkoop te zetten zoals het kabinet voorstelt.

“Het kabinet kan haar handen niet van deze wijken aftrekken. Net nu het tij aan het keren is, kiest het kabinet ervoor om weg te lopen. Dat kan echt niet. Het is kwart over twaalf. We moeten het goede werk voortzetten. De straat terugveroveren op overlastgevers. De veiligheid vergroten, door te investeren in wijken waar het niet goed gaat. Wijken die verpauperen opknappen en mensen een fatsoenlijke leefomgeving bieden. Dat gaat niet zonder wijkaanpak, daarvoor zitten de problemen te diep”, stelt Ahmed.