Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Huurmarkt volledig vastgelopen dankzij kabinet

Niet alleen de koopmarkt, ook de huurmarkt is volledig vastgelopen. Huurders verhuizen niet meer door een opeenstapeling van oneerlijke maatregelen. Het kabinet, gesteund door D66, en niemand anders is hier honderd procent verantwoordelijk voor. De huurder, de starter, de werkloze bouwvakker en de failliete aannemer betalen de rekening van dit hopeloze beleid.

Op www.verhuisboete.nl verzamel ik verhalen van huurders die vastzitten.

Zelden verhuisden zo weinig Nederlanders in de huurmarkt als onder dit kabinet. Wie in 140 gemeenten, de zogenoemde schaarstegebieden van Nederland naar een vrijkomende woning verhuist kan huurstijgingen van 25 tot 40 procent tegemoet zien. Een huurwoning van 300 euro wordt 40 procent duurder; van 400 euro 30 procent en van 500 euro 25 procent.

Niemand verhuist meer, omdat je alleen maar meer gaat betalen voor hetzelfde. Dat is een verkapte verhuisboete voor huurders en zo werkt het ook. Ook door andere maatregelen is het aantal verhuizingen historisch laag. De 33.000 euro inkomensgrens leidt ertoe dat inkomens boven die grens niet meer gaan verhuizen. Een particuliere huurwoning is te duur, een corporatiewoning verboden terrein en op de koopmarkt krijgt men geen huis. Ook de aangekondigde maatregel om 75% van het corporatiebezit te koop aan te bieden, betekent dat het aantal verhuizingen verder zal afnemen. Huurders gaan hun woning kopen waardoor woningen aan de huursector worden onttrokken. Gevolg van al deze maatregelen is dat starters niet meer kunnen instromen. Er komen veel te weinig woningen vrij.

Het kabinet heeft gekozen voor marktwerking in plaats van betaalbaarheid. Gevolg is dat zittende huurders niet meer verhuizen omdat ze de huurverhogingen niet kunnen betalen. Het kabinet vindt het volstrekt normaal dat gezinnen met een inkomen van rond de 2000 euro meer dan 600 euro per maand netto huurlasten hebben. De meeste huurders kunnen echter de astronomische huur verhogingen van het kabinet niet betalen en blijven daarom zitten waar ze zitten.

www.verhuisboete.nl