Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Het ombudswerk van de PvdA

Er zijn meer dan 130 lokale PvdA-ombudsteams actief in steden en dorpen, en dat worden er steeds meer. In deze teams staan vrijwilligers binnen én buiten de partij klaar om mensen te helpen met wat Den Haag 'de kleine problemen' noemt. Noem ze klein, maar het gaat hier wel om grote ergernissen: overlast, criminaliteit, juridisch getouwtrek, gebrekkige huisvesting, allemaal zaken die mensen dagelijks raken.

Heb je een vraag of wil je meewerken aan het ombudswerk? Bel of kom eens langs >