Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Tweeverdieners verdienen ook een hypotheek

De hypotheekregels voor tweeverdieners zijn onnodig streng zijn en moeten op de schop. Vorig jaar heeft het Nibud nieuwe, strenge leennormen voor hypotheken vastgesteld, de minister heeft deze goedgekeurd. Maar de banken moeten nu ineens nog strengere normen hanteren. Vooral tweeverdieners met een inkomen tot 40.000 euro vallen nu buiten de boot. Ik wil dat de minister van Binnenlandse Zaken tegemoet komt aan deze tweeverdieners met een middeninkomen.

Ik heb begin dit jaar de minister van Binnenlandse zaken verzocht om in te grijpen, maar helaas zonder resultaat. De banken durven geen gehoor te geven aan het Nibud-advies, na bemoeienis van de Autoriteit Financiële Markten die met hoge boetes voor de banken dreigt. De AFM vindt het advies van Nibud onverantwoord en hebben eind december vorig jaar een brief met waarschuwingen aan alle hypotheekverstrekkers verstuurd.

De leidende instantie voor het vaststellen van normen voor kredietverschaffing aan consumenten is echter het Nibud. Ik vind de normen van de AFM veel te streng en hun bemoeienis vreemd. Daarom dien ik vandaag samen met PVV Kamerlid Lucassen een motie in over dit onderwerp. In deze motie verzoeken wij de regering om het eerdere voorstel van het Nibud door te laten gaan, zonder dat banken bang hoeven te zijn voor boetes van het AFM.