Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

S. (Simon) Geleijnse

foto S. (Simon) Geleijnse
vergrootglas
bron: 50PLUS
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Simon Geleijnse (1973) verving van 12 maart tot 27 juni 2019 in de Tweede Kamerfractie van 50PLUS Léonie Sazias. Eerder deed hij dat van 7 november 2018 tot 27 februari 2019 . Hij is de ambtelijk secretaris van de 50PLUS-Tweede Kamerfractie, maar nu als zodanig op non-actief. Eerder werkte hij bij een zorgverzekeraar en het CDA en was hij voor die partij raadslid in Borsele.

50PLUS
in de periode 2018-2019: lid Tweede Kamer

1.

Voornaam (roepnaam)

Simon (Simon)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Goes, 19 december 1973

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 2001
 • 50PLUS

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/8)

 • medewerker CDA-fractie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2009 tot 2013
 • ambtelijk secretaris 50PLUS-fractie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 1 november 2015 (op non-actief tijdens Kamerlidmaatschap)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 november 2018 tot 27 februari 2019
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 maart 2019 tot 26 juni 2019

tijdelijke vervanging Kamerlid
 • Verving op grond van artikel X10 van de Kieswet van 7 november 2018 tot 27 februari 2019 Léonie Sazias
 • Verving op grond van artikel X10 van de Kieswet van 12 maart 2019 tot 27 juni 2019 Léonie Sazias

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Voerde als Kamerlid onder meer het woord over zorg en de Groningse gaswinning
 • Werd in 2018 namens 50PLUS één van de acht verdedigers van het initiatiefwetsvoorstel-Klimaatwet over een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel was in 2016 in eerste instantie door Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GL) ingediend en in 2017 medeondertekend door D66, SP en ChristenUnie. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III werd afgesproken dat er een Klimaatwet zou komen. Na onderhandelingen werden in juni 2018 VVD en CDA medeondertekenaars van het aangepaste initiatiefvoorstel. Dit wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer op 28 mei 2019 en is verheven tot wet (Klimaatwet) en gepubliceerd in het Staatsblad op 10 juli 2019. (34.534)

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Groeide op in Baarland
 • Was gastheer/begeleider bij reizen van het Reumafonds
 • Is vrijwilliger bij politie Haaglanden
 

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.