Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Politiek Café: Formeren is proberen

Vallen er lessen te trekken uit eerdere formaties? Welke dingen zien we steeds terugkeren? Wat zijn cruciale momenten in de onderhandelingen? En welke rol speelt de media, ook al vinden de onderhandelingen achter gesloten deuren plaats?

Oud-informateurs Henk Kamp en Uri Rosenthal bespraken deze vragen met politiek journalist Thijs Niemantsverdriet (NRC) in het Politiek Café van 11 april 2017. Ook werd er teruggeblikt op eerdere formaties.

1.

Achtergrondinformatie

Het Politiek Café is een samenwerking van het Montesquieu Instituut, Nieuwspoort, ProDemos en Filmhuis Den Haag.