Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Politiek Café: Vrijheid versus veiligheid – burgerrechten in gevaar?

Als reactie op hedendaagse fenomenen zoals terrorisme en internationale georganiseerde misdaad doet de overheid steeds meer aan risicobeheersing. Met preventieve maatregelen probeert de staat de algemene veiligheid te garanderen. Maar in hoeverre perkt hij daarmee steeds meer de vrijheid van zijn burgers in?

Zijn we ons voldoende bewust van de consequenties van nieuwe maatregelen van onze overheid, die vaak als ‘slechts’ een update van al bestaande regelgeving worden gepresenteerd? En in hoeverre zijn we bereid beperkingen van onze lang gekoesterde vrijheid te accepteren in ruil voor meer zekerheid?

Op dinsdag 13 juni 2017 spraken Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid D66, en Quirine Eijkman, onderzoeker en docent Universiteit Leiden op gebied van de (neven)effecten van veiligheidsmaatregelen voor de rechtsstaat en mensenrechten, met elkaar over dit onderwerp. Halverwege de avond droeg Sophie Hermans, Tweede Kamerlid VVD, een column voor.

1.

Achtergrondinformatie

Het Politiek Café is een samenwerking van het Montesquieu Instituut, Nieuwspoort, ProDemos en Filmhuis Den Haag.