Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Verkiezingsdebat duurzame economie, Amsterdam

Amsterdam
© PDC
datum 17 februari 2017 20:00 - 22:00
plaats Amsterdam
locatie Pakhuis De Zwijger Toon locatie
zaal grote zaal
aanwezigen E. (Esther) Ouwehand, E.M.A. (Eric) Smaling, K. (Kees) Verhoeven, A.H. (Agnes) Mulder, R.K. (Carla) Dik-Faber, R.J. (Remco) Dijkstra, J.C. (Jan) Vos, S.C. (Suzanne) Kröger, M.F. (Matthijs) Sienot e.a.
organisatie Pakhuis De Zwijger

De aankomende Tweede Kamerverkiezingen zijn cruciaal voor ondernemers in Nederland. De volgende regering is aan zet om onze internationale concurrentiepositie, werkgelegenheid en leefomgeving te verbeteren. Hoe stimuleren we duurzame innovatie en werkgelegenheid? Wat is nodig om de circulaire economie te versnellen? Wat moet er veranderen in het belastingstelsel? En hoe halen we de doelen van het klimaatakkoord van Parijs?

Met Kamerleden van verschillende politieke partijen gaan we in gesprek over de volgende punten:

  • De verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening
  • Een economie waar het hergebruik van materialen en het behoud van grondstoffen centraal staat, en
  • De noodzakelijke veranderingen in het belastingstelsel

Welke duurzame oplossingen kunnen ondernemers van de politiek verwachten na maart 2017?

Met in dit programma onder anderen

Remco Dijkstra

Lid Tweede Kamer VVD

Esther Ouwehand

Lid Tweede Kamer Partij voor de Dieren

Agnes Mulder

Lid Tweede Kamer CDA

Carla Dik-Faber

Kandidaat Tweede Kamerlid ChristenUnie

Eric Smaling

Lid Tweede Kamer SP

Jan Vos

Lid Tweede Kamer PvdA

Suzanne Kroger

Kandidaat Kamerlid GroenLinks

Matthijs Sienot

Kandidaat Kamerlid D'66

Lees meer

Verschuif belasting van arbeid naar grondstoffen

Aan het woord is Geanne van Arkel, hoofd Sustainable Development bij tapijttegelfabrikant Interface

De industrie overleeft alleen als het geen CO2 meer uitstoot

Dit zegt Pallas Agterberg, directeur Strategie bij netwerkbedrijf Alliander

Het bedrijfsleven is de belangrijkste aanjager van een circulaire economie

Dit is de overtuiging van Udo Waltman, directeur van SGS Search

De overheid moet flink investeren in kansrijke technieken

Aan het woord: Ferdinand Grapperhaus van Physee


1.

Meer over...