Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Nationale Verkiezingsdebat over het Landelijk Gebied, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 7 maart 2017 15:30 - 17:45
plaats Den Haag
locatie Rabobank Bezuidenhoutseweg 5 Toon locatie
aanwezigen E. (Esther) Ouwehand, E.M.A. (Eric) Smaling, H.J. (Rik) Grashoff, W.J.H. (Helma) Lodders, J.L. (Jaco) Geurts, R.K. (Carla) Dik-Faber, T.C. (Tjeerd) de Groot, W.J. (William) Moorlag e.a.
organisatie VNO-NCW, MKB-Nederland (MKB), LTO Nederland (LTO), Vereniging Natuurmonumenten

De kwaliteit van het landelijk gebied staat behoorlijk onder druk. Voorzieningen verdwijnen, mensen trekken weg en de bescherming en het behoud van ons karakteristieke landschap is niet gewaarborgd.

Wat zijn in de toekomst de grootste uitdagingen voor het landelijk gebied? Welke prioriteiten moet het volgende kabinet stellen voor een vitaal platteland? Welke (financiële) middelen zijn hier voor nodig?

Over deze en andere vragen zullen kandidaten van politieke partijen met elkaar in debat gaan tijdens het Nationale Verkiezingsdebat over het Landelijk Gebied (#LandschapNU) op dinsdag 7 maart 2017.

De toekomst van het landelijk gebied is een belangrijk thema voor de komende Tweede Kamerverkiezingen en natuurlijk de volgende regeerperiode. Daarom organiseren LTO Nederland, LandschappenNL, VNO-NCW en MKB-Nederland, Federatie Particulier Grondbezit en Natuurmonumenten, dit verkiezingsdebat.

Wij nodigen u van harte uit om bij dit verkiezingsdebat aanwezig te zijn. Het debat is ook live te volgen via www.nieuweoogst.nu of via #LandschapNU op Twitter.

Het programma:

  • 16:00 uur - 16:15 uur Inloop
  • 16:15 uur - 18:00 uur Debat
  • 18:00 uur - 19.00 uur Borrel

Met in dit debat onder andere:

Tjeerd de Groot (D66), Rik Grashoff (GL), Helma Lodders (VVD), Jaco Geurts (CDA), Esther Ouwehand (PvdD), Carla Dik Faber (CU), William Moorlag (PvdA) en Eric Smaling (SP).

U kunt zich aanmelden voor dit debat door een mail te sturen aan Kirsten Haanraads, k.haanraads@natuurmonumenten.nl


1.

VNO-NCW

Dit is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. Sinds 1997 behartigt VNO-NCW zowel op nationaal als op internationaal niveau de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven. Voor die tijd waren VNO en NCW afzonderlijke organisaties. De organisatie is gevestigd in de Malietoren in Den Haag en heeft bovendien een vertegenwoordiging in Brussel. VNO-NCW heeft in Nederland vijf regionale afdelingen waarbij in totaal 155 brancheorganisaties zijn aangesloten.

2.

MKB-Nederland (MKB)

Deze vereniging is de grootste belangenbehartiger van kleine en middelgrote ondernemingen in Nederland. Bij Koninklijke Vereniging MKB-Nederland zijn ruim 150.000 bedrijven en instellingen aangesloten, via 135 branche-organisaties, 250 regionale ondernemingsverenigingen en duizenden rechtstreeks aangesloten ondernemers. De vereniging probeert door middel van lobbyen invloed uit te oefenen op regionale, nationale en Europese politieke besluitvorming.

3.

LTO Nederland (LTO)

Deze organisatie behartigt de belangen van agrarische ondernemers en maakt zich als werkgeversorganisatie sterk voor hun economische en maatschappelijke positie. Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Nederland voert landelijke projecten uit ten behoeve van de agrarische sector. Via deze projecten wil LTO kwaliteitsverbetering en vernieuwingen in de sector stimuleren.

4.

Meer over...