Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Augustusnummer van De Hofvijver: 'Troonrede wordt niet saai'

maandag 28 augustus 2017, 11:53

DEN HAAG (PDC) - In het augustusnummer van nieuwsbrief De Hofvijver: wat kunnen we van de Troonrede verwachten? Geen gevoelige kwesties maar 'een bescheiden stand van zaken', zo verwachten dr. Gerard Breeman en prof. dr. Arco Timmermans.

Het zomerreces is voorbij en dat betekent dat de Tweede Kamer weer terugkeert naar Het Binnenhof. Het werk lag niet helemaal stil tijdens het zomerreces. Kamervragen konden gewoon gesteld worden, hoewel het antwoord 's zomers wat langer op zich laat wachten - blijkt uit onderzoek van PDC.

Ook de kabinetsformatie is weer hervat. Bert van der Braak bespreekt in zijn column waarom deze kabinetsformatie ondanks de lange duur toch niet zó uitzonderlijk is.

Caspar van den Berg en Frits van der Meer gaan in op het advies van informateur Tjeenk Willink dat hij in een bijlage van zijn eindverslag gaf. Daarin stelt hij de geloofwaardigheid van de overheid ter discussie.

Wat gebeurt er in Europa? Juncker's State of the Union zal waarschijnlijk optimistischer zijn dan men van Juncker gewend is, aldus dr. Jan Werts. Verder legt Marja Verburg uit waarom de aankomende Bondsdagverkiezingen minder spannend zijn dan de coalitievorming die daarop volgt in Duitsland. En Nicolaas A. Kraft van Ermel pleit voor meer begrip in West-Europa voor Midden- en Oost-Europa.