Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

'Salarisafdracht SP-politici moet stoppen'

woensdag 27 september 2017, 14:12

DEN HAAG (PDC) - Demissionair minister Plasterk vindt dat de salarissen van SP raadsleden en Statenleden rechtstreeks moeten worden uitbetaald. Dit zou ook moeten gelden voor Eerste en Tweede Kamerleden van de SP.

De SP vraagt van haar vertegenwoordigers om hun salaris aan de partijkas te geven, waarna de partij een modaal inkomen terugbetaald. Om deze reden is de praktijk gegroeid, dat provincies en gemeenten het totaal aan salarissen aan de partij geven, in plaats van rechtstreeks aan de vertegenwoordigers.

Plasterk baseert zich op een rechterlijke uitspraak in februari. SP-raadsleden van de gemeente Noordoostpolder kregen gelijk toen zij weigerden mee te werken aan de afdrachtsregeling. De regeling zou volgens de rechter de onafhankelijkheid van de SP-vertegenwoordigers aantasten, omdat zij afhankelijk zijn van de partij voor hun salaris.

Bron: ANP, 27 september 2017