Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Drs. P. (Paul) Blokhuis

foto Drs. P. (Paul) Blokhuis
vergrootglas
bron: Rijksoverheid.nl
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Paul Blokhuis (1963) is sinds 26 oktober 2017 staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte III. Hij was in 2006-2017 voor de ChristenUnie wethouder van zorg, welzijn, volksgezondheid en jeugd in Apeldoorn. Eerder was de heer Blokhuis kerkelijk jeugdleider en senior beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Tevens was hij Statenlid in Gelderland en voorzitter van de RPF-Jongeren.

ChristenUnie
in de periode 2017-heden: staatssecretaris

1.

Voornaam (roepnaam)

Paulus (Paul)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zuidhorn (Gr.), 14 november 1963

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • RPF (Reformatorisch Politieke Federatie)
 • ChristenUnie

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

 • wethouder (van onder meer zorg en welzijn, volksgezondheid, jeugd, WMO) van Apeldoorn, van april 2006 tot 26 oktober 2017
 • lid gemeenteraad van Apeldoorn, van 11 maart 2010 tot april 2010
 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (onder meer belast met geestelijke gezondheidszorg, preventie, maatschappelijke opvang en maatschappelijke diensttijd), vanaf 26 oktober 2017

takenpakket (bewindspersoon)
 • Is als staatssecretaris belast met 1. oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers; 2. geestelijke gezondheidszorg 3. maatschappelijke opvang en beschermd wonen; 4. preventie; 5. gezondheidsbevordering (leefstijl) en 6. maatschappelijke diensttijd
 • Is vanaf 25 september 2020 tevens belast met jeugdgezondheidszorg en jeugd-ggz

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/11)
 • bestuurlijke trekker dossier Jeugd G32
 • lid VNG-commissie Gezondheid en welzijn

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/4)
 • Besloot in 2019 dat in 2022 de rookruimtes in de zorg, het onderwijs en in de cultuur- en sportsector moeten zijn gesloten. In 2021 gebeurt dat al in (semi)overheids- en openbare gebouwen.
 • Stelde een Commissie van Wijzen in over de problemen met de uitvoering van de Jeugdwet. In 2021 stelde het kabinet 1,314 miljard euro extra ter beschikking ter ondersteuning van de taken van gemeenten op het gebied van de jeugdzorg. Eerder was al 300 miljoen euro toegezegd.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2018 samen met minister De Jonge de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) (Stb. 37) en de Wet zorg en psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Stb. 36) tot stand. Hiermee wordt verplichte zorg aan personen met een psychische stoornis geregeld. Daarbij wordt hun rechtspositie gewaarborgd en moet dwang zoveel mogelijk worden voorkomen en in tijd beperkt. De officier van justitie krijgt, in samenwerking met ketenpartners, een actieve rol als verzoeker. Zorg kan ook worden verleend als een patiënt daarmee niet instemt. Dat moet dan gebeuren op basis van een zorgplan. Onvrijwillige zorg mag alleen als uiterste middel worden gebruikt, nadat eerst een stappenplan is doorlopen. Het wetsvoorstel zorg en dwang was in 1999 ingediend door staatssecretaris Bussemaker. Het werd in 2013 in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Van Rijn. Wetsvoorstel Wvggz werd in 2010 ingediend door de ministers Hirsch Ballin en Klink en in 2017 in de Tweede Kamer verdedigd door de staatssecretarissen Van Rijn en Dijkhoff. (32.399, 31.996)
 • Bracht in 2021 een wet (Stb. 26) tot wijziging van de Drank- en Horecawet tot stand in verband met het Nationaal Preventieakoord en evaluatie van de wet. De wijzigingen verbieden onder meer prijsacties met meer dan 25 procent korting en stellen het doorgeven door volwassenen van alcoholhoudende drank aan minderjaren strafbaar. De wijzigingen betreffen ook modernisering van de wet, zoals de Landelijke Examencommissie en inrichtingseisen voor horeca- en slijtersinrichtingen. De titel van de wet wordt Alcoholwet. (35.337)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Nam per 10 maart 2012 met de andere wethouders ontslag vanwege een miljoenenverlies bij het grondbedrijf van Apeldoorn. Keerde op 29 maart 2012 terug in het nieuwe college.

uit de privésfeer
 • Hij is een jongere broer van de popjournalist Leo Blokhuis
 • Zijn vader was predikant in onder meer Zevenbergen (1956-1962), Zuidhorn (1962-1969), Wezep-Heerde (1969-1973), en Schiedam (1973-1985) en Wapenveld (1985-1993)

verkiezingen
 • lijsttrekker ChristenUnie, gemeenteraadsverkiezingen in Apeldoorn, 2014

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.