Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Integriteit in de avond - Integriteitsdebat voor decentrale volksvertegenwoordigers te Utrecht

Utrecht Centraal
© Kevin Bergenhenegouwen / PDC

Integriteit van politieke ambtsdragers staat volop in de publieke belangstelling. Vermeende affaires worden geopenbaard, declaraties worden doorgespit en (familie-)banden in kaart gebracht. Hoe gaat u als raadslid om met het vergrootglas op integriteit? Wanneer is er sprake van integritisme?

Over deze vragen vindt op 28 november het integriteitsdebat ‘Integriteit in de avond’ plaats. Een debat georganiseerd exclusief voor volksvertegenwoordigers en griffiers, begeleid door prof. dr. Zeger van der Wal (hoogleraar Ien Dales leerstoel). De avond heeft als doel om als volksvertegenwoordigers van gedachten te wisselen over integriteitsvraagstukken en geïnspireerd te worden door sprekers uit wetenschap en praktijk.

Locatie en tijd

02.02-9.jpg

  • Utrecht, Mammoni, Mariaplaats 14

    16.30-19.30 uur

Doelgroep

  • Volksvertegenwoordigers en griffiers van gemeenten, provincies en waterschappen

Kosten

  • Kostenloos. Omdat er een beperkt aantal kaarten beschikbaar is, wordt €50,- in rekening gebracht als u zonder afmelding de bijeenkomst niet bijwoont.

Aanmelden

U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via integriteit@caop.nl. Wij vragen u bij uw aanmelding te vermelden wat uw rol is - volksvertegenwoordiger of griffier - en bij welke organisatie u die rol vervult.

Meer informatie

integriteit_logo.jpg


1.

Meer over...