Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Nieuwe antidumpingregels voor bescherming van werkgelegenheid en industrie

  • Handelsbescherming om dumping te bestrijden
  • Voortaan ook sociale en milieucriteria
  • Geen extra bewijslast voor EU-bedrijven
  • Steun voor midden- en kleine bedrijven (tot 250 werknemers)

De parlementsleden hebben woensdag gestemd over nieuwe regels die dumping en gesubsidieerde invoer uit niet-EU-landen moeten tegengaan.

De nieuwe Europese handelsregels zijn de eerste ter wereld die handelspartners buiten de EU verplichtingen opleggen in verband met internationale sociale en milieunormen om dumping te voorkomen. Het doel is om banen en bedrijven in de EU beter te beschermen tegen oneerlijke goedkope invoer uit derde landen die zich sterk mengen in de economie.

Volgende zaken maken voortaan ook deel uit van de handelsregels:

  • bij het nemen van besluiten over antidumpingmaatregelen zal rekening worden gehouden met de gevolgen van sociale en milieudumping
  • de Commissie moet toezicht houden op de omstandigheden in de exporterende landen. EU-ondernemingen kunnen zich bij het indienen van klachten op deze verslagen baseren
  • er komt geen bijkomende bewijslast voor EU-bedrijven in antidumpingzaken, bovenop de huidige procedure
  • kleine en middelgrote ondernemingen zullen hulp krijgen bij het afhandelen van procedures
  • alle betrokken partijen (zoals vakbonden), kunnen hun advies geven over maatregelen die de handel moeten beschermen.

Het Parlement keurde vandaag de tekst waarover op 3 oktober een informeel akkoord bereikt werd, goed met 554 stemmen voor, 48 stemmen tegen en 80 onthoudingen.

Citaten

De voorzitter van de commissie Internationale handel, Bernd Lange (S&D, DE), zei: "Ik ben trots op het resultaat dat we hebben bereikt. We hebben onze handelsbescherming sterker gemaakt en ervoor gezorgd dat in de wereldwijde handelsbeschermingswetgeving voor het eerst rekening wordt gehouden met de naleving van arbeids- en milieunormen. We hebben onze industrieën een duurzaam systeem gegeven om zichzelf effectief te beschermen tegen oneerlijke praktijken."

De rapporteur van het Parlement, Salvatore Cicu (EPP, IT), zei: "Vandaag discussiëren we niet alleen over de vraag of China een markteconomie is of niet, maar ook over de vraag of ons Europese systeem gelijke regels kan en moet creëren voor iedereen en of deze regels iedereen dezelfde kansen kunnen bieden. Het antwoord is ja, omdat we gelijke en eerlijke concurrentie nodig hebben".

Volgende stappen

De nieuwe regels treden in werking nadat ze - na de formele goedkeuring door de Raad - worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU.

Feiten

De Europese werkgelegenheid en de bedrijven hebben erg te lijden onder de goedkope invoer uit derde landen, die overcapaciteit en gesubsidieerde economieën hebben. Dit is vooral het geval voor staal, aluminium, fietsen, cement, chemische stoffen, keramiek, glas, papier en zonnepanelen.

Met de nieuwe regels kan de EU op dergelijke oneerlijke handelspraktijken reageren door zich te richten op invoer die door niet-marktconforme prijzen - als gevolg van staatsinmenging - een ‘aanzienlijke marktverstoring’ veroorzaakt.

De leden van het Europees Parlement onderhandelen ook over verdere plannen om de zg. ‘handelsbeschermende instrumenten’ van de EU te moderniseren. Ze willen een verhoging van de tarieven om de dumping of gesubsidieerde invoer tegen te gaan uit landen die zich niet veel mengen in de economie.