Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Het 'volk' centraal in Jaarboek parlementaire geschiedenis 2017

woensdag 22 november 2017, 8:21

DEN HAAG (PDC) - Met ons stelsel van evenredige vertegenwoordiging wordt heel goed recht gedaan aan de uiteenlopende opvattingen in onze bevolking. Dat betoogde prof. Tom van der Meer gisteren bij de presentatie van het negentiende Jaarboek parlementaire geschiedenis van het CPG in Nijmegen. Het eerste exemplaar daarvan werd overhandigd aan beide Kamervoorzitters.

In een kort daarop volgende debat stelde Jozias van Aartsen, dat aan een meerderheidsstelsel met districten zoals in Frankrijk bestaat, ook voordelen zitten. Partijen worden dan gedwongen voor de verkiezingen een verbond aan te gaan en zo wordt versplintering voorkomen. Hij stelde dat minderheden daarin nog best hun geluid kunnen laten horen, maar Partij voor de Dieren-senator Christine Teunissen betwistte dat. In Frankrijk maakt een 'dierenpartij' geen kans.

De keuze van de inleider hield verband met het thema van het Jaarboek: 'Het volk spreekt'. In bijdragen wordt onder meer ingegaan op het recht van petitie, opvattingen over het begrip 'volk', populisme en het protest in de jaren tachtig tegen de kruisraketten.

Uiteraard bevat het Jaarboek ook de gebruikelijk parlementaire kroniek, boekbesprekingen en necrologieën.

Bron: www.boomgeschiedenis.nl