Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Politiek Café: Hoeveel is een mensenleven waard?

‘Elke poging om te kwantificeren wat het leven waard is, schiet tekort. Wat het leven waardevol maakt, ís niet te kwantificeren,’ Marli Huijer, arts, filosoof, Denker des Vaderlands.

De Nederlandse gezondheidszorg brengt veel goeds, maar beleidsmakers worstelen met de stijgende kosten van de zorg. Mag aan het leven van een patiënt een ‘kostprijs’ gehangen worden? Zijn er oplossingen voor de complexe vraag van de stijgende kosten in de zorg te bedenken? Wat is medisch en wat is ethisch aanvaardbaar?

Tijdens het Politiek Café van 12 december 2018 gingen sprekers Marli Huijer, bijzonder hoogleraar publieksfilosofie (Erasmus Universiteit Rotterdam) en voormalig Denker des Vaderlands en Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie over medisch-ethische kwesties in debat. De avond stond onder leiding van Henk Steenhuis (Dagblad Trouw).

1.

Democratie in Debat

Het Politiek Café is een samenwerking van het Montesquieu Instituut, Nieuwspoort, ProDemos en Filmhuis Den Haag.

 
Democratie in Debat