Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

8th International Workshop on Nonequilibrium Thermodynamics (IWNET 2018), Sint-Michielsgestel

Oude toren te Sint-Michielsgestel
wikimedia/Pvt pauline

Driejaarlijkse bijeenkomst van experts op het gebied van niet-evenwichtsthermodynamica. De focus ligt op de grondslagen van het veld en op fundamentele methodeontwikkeling.

De workshop bestaat uit presentaties (mondeling en poster) en discussierondes over een klein aantal vooraf geselecteerde onderwerpen:

  • De ontwikkeling van nieuwe concepten
  • Complexe vloeistoffen en vaste stoffen
  • Grote fluctuaties
  • Quantumdissipatie

Een spreker per onderwerp zal worden uitgenodigd. De rest bestaat uit reguliere bijdragen, over de vooraf geselecteerde onderwerpen of andere onderwerpen die van belang zijn voor deze gemeenschap.

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.

Programma en aanmelden

Meer informatie over het programma en aanmelden vindt u op www.iwnet2018.org

Congressubsidiefonds

Deze bijeenkomst wordt onder meer gefinancierd door het Congressubsidiefonds van de KNAW.


1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...