Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Politiek Café: Grenzen aan integratie

Wanneer is iemand vol­doende geïnte­greerd en wie bepaalt dat? Wiens schuld is het als integratie niet lukt? Deze vragen rond integratie stonden tijdens het Politiek Café van 23 oktober 2018 centraal. Te gast waren Paul Scheffer (hoogleraar Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Tilburg) en Tamar de Waal (filosoof op het gebied van recht en politiek).

Het Politiek Café stond onder leiding van Marcel Bamberg.

1.

Democratie in Debat

Het Politiek Café is onderdeel van Democratie in Debat, een samenwerking van het Montesquieu Instituut, Nieuwspoort, ProDemos en Filmhuis Den Haag.

 
Democratie in Debat