Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Presentatie essaybundel #WOEST, Amsterdam

deBALIE in Amsterdam
© Kevin Bergenhenegouwen

Bij de presentatie van #WOEST gaat de Raad voor het Openbaar Bestuur op zoek naar de gevaren én de kansen van burgerlijke verontwaardiging. Boosheid kan een katalysator zijn, georganiseerde ontregeling en het begin van politieke vernieuwing. Op de uitnodiging van de Raad voor het Openbaar Bestuur bespreken toonaangevende experts uit verschillende disciplines hoe de overheid het beste met de verontwaardiging van burgers kan omgaan.

Over #WOEST

Verontwaardigde burgers kunnen de grenzen van de democratische rechtsstaat opzoeken of overschrijden. Denk aan mensen die tijdens een raadsvergadering over de komst van een azc het gemeentehuis bestormen, demonstranten die andersdenkenden of de politie belagen, en burgers die de deur van een partijleider bekladden, auto’s van wethouders in brand steken of burgemeesters kogelbrieven sturen.

De verontwaardiging van burgers kan echter ook positief worden geduid - als een uiting van grote betrokkenheid. Boosheid laat zien waar we belang aan hechten en waarvoor we in actie willen komen. Die actie kan leiden tot maatschappelijk initiatief en politieke vernieuwing. Zo kan de boosheid van burgers de democratische rechtsstaat zelfs versterken - als deze in goede banen wordt geleid.

Voor politici, bestuurders en ambtenaren kunnen verontwaardigde burgers dus zowel kansen bieden als een gevaar vormen. Op uitnodiging van de Raad voor het Openbaar Bestuur bespreken toonaangevende experts uit verschillende disciplines hoe de overheid het beste met de verontwaardiging van burgers kan omgaan.

U bent van harte uitgenodigd om bij deze presentatie aanwezig te zijn!

Aanmelden

Bestel gratis uw toegangsbewijs bij De Balie!

Bestellen gaat in twee korte stappen: 1. maak een account bij De Balie, 2. bestel uw ticket.

Het ticket kan als toegangsbewijs zowel worden geprint als getoond op uw smartphone.

Ticket bestellen

Programma

19:30 uur: Opening door Han Polman, voorzitter van de ROB, commissaris van de Koning in de provincie Zeeland.

19:40 uur: Lezing door Sarah L. de Lange, raadslid van de ROB, bijzonder hoogleraar politicologie aan de UvA, redacteur van #WOEST

20:00 uur: Overhandiging van de bundel #WOEST

20:10 uur: Lezing Tom van der Meer, lid van de Staatscommissie parlementair stelsel, hoogleraar aan de UvA en oprichter van stukroodvlees.nl. Hij bespreekt de relatie van de bundel met het werk van de Staatscommissie parlementair stelsel.

20:25 uur: Column over de verontwaardiging van burgers, door Lamyae Aharouay. Zij is columnist en schreef voor het NRC een serie over ‘de gewone Nederlander’. Voor dezelfde krant presenteert zij een wekelijkse podcast over politiek: Haagse Zaken.

20:35 uur: Project 'I'm So Angry!' door Adinda Akkermans. Zij is journalist en zal namens het Iron Curtain Project vertellen over het I’m So Angry! (I Made a Sign) pop-up museum waarvoor zij onderzoekt waar Europeanen nu boos over zijn en of ze nog bereid zijn te strijden voor hun idealen.

20:45 uur: Discussie

21:00 uur: Afsluiting

Jasper Zuure is senior adviseur van de ROB, redacteur van #WOEST en zal de avond presenteren.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jasper Zuure:

E: jasper.zuure@raadopenbaarbestuur.nl

T: 06-31695091

Auteurs van de 18 essays in de bundel

 • Michèlle Bal is sociaal psycholoog en werkzaam bij algemene sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en Kees van den Bos is hoogleraar sociale psychologie en hoogleraar empirische rechtswetenschap aan de Universiteit Utrecht.
 • Eefje Steenvoorden is politiek socioloog en werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam.
 • Roy Kemmers, Jeroen van der Waal en Willem de Koster zijn cultuursocioloog en werkzaam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Jacquelien van Stekelenburg is hoogleraar sociale veranderingen en conflict aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Maartje Janse is historica en werkzaam aan Universiteit Leiden.
 • Henri Beunders is historicus en hoogleraar ontwikkelingen in de publieke opinie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Sjaak Koenis is politiek filosoof en werkzaam aan de Universiteit van Maastricht.
 • Jeroen de Ridder is filosoof en werkzaam aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Bastiaan Rijpkema is rechtsfilosoof en werkzaam aan Universiteit Leiden.
 • Tamar de Waal is rechtsfilosoof en werkzaam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Herman van Gunsteren is emeritus hoogleraar politieke theorieën aan Universiteit Leiden.
 • Alex Brenninkmeijer is bijzonder hoogleraar institutionele aspecten van de rechtstaat aan de Universiteit Utrecht en lid van de Europese Rekenkamer in Luxemburg.
 • Pieter Tops is hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en lector politie en openbaar bestuur aan de Politieacademie.
 • Rob Witte is politicoloog en werkzaam als teamleider onderzoek bij Art.1/RADAR en Ron van Wonderen is sociaal psycholoog en werkzaam bij het Verwey-Jonker Instituut.
 • Nanke Verloo is politicoloog en werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam.
 • Corina Hendriks is politicoloog en Niels-Ingvar Boer is bedrijfskundige en zij zijn werkzaam bij het CAOP, het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein.
 • Otto Adang is etholoog en hoogleraar veiligheid en collectief gedrag aan de Rijksuniversiteit Groningen en lector openbare orde & gevaarbeheersing aan de Politieacademie.
 • Miranda de Vries is burgemeester van Etten-Leur en raadslid van de ROB. Eerder was zij burgemeester van Geldermalsen. Jan Steurrijs is gemeentesecretaris van gemeente Geldermalsen. Max Vermeulen is griffier van gemeente Geldermalsen.

Tweet Boudewijn Steur

@boudewijnsteur

Goed artikel van @SLdeLange over het besturen in een gepolariseerde samenleving - binnenkort verschijnt bundel over maatschappelijk onbehagen van @Raad_ROB #Woede @Zuure pic.twitter.com/GSicPYTody

11:23 26 jan, 2018

Volg @boudewijnsteur

Zie ook


Inhoud

1.

Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement. De ROB adviseert over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur. Extra aandacht gaat uit naar de beginselen van democratie en rechtsstaat. Zowel de ministeries als de Eerste en Tweede Kamer kunnen de ROB om advies vragen.

Daarnaast adviseert de ROB over de financiële verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies. Deze adviesfunctie is per 1 juli 2017 overgenomen van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv).

2.

Meer over...