Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

CRISPR-Cas - from evolution to revolution, Wageningen

Kerk in Wageningen

Genome-editingtechnieken, zoals CRISPR-Cas, hebben de afgelopen paar jaar een enorme vlucht genomen. Ze maken het mogelijk om op een precieze, goedkope en snelle manier genen in levende cellen te veranderen of uit te schakelen door stukjes uit het DNA te knippen, te vervangen of toe te voegen.

Deze inzichten hebben een revolutie veroorzaakt in het aanpassen van DNA in zowel fundamenteel onderzoek als in biotechnologische en medische projecten. Vier sprekers gaan in op verschillende aspecten van het CRISPR-Cas-onderzoek: de evolutie, het mechanisme, gentherapie en de ethiek.

Sprekers

  • Eugene Koonin, hoogleraar evolutionaire en computationele biologie, National Center for Biotechnology Information and National Institutes of Health, Bethesda, Verenigde Staten - On the origin of CRISPR-Cas
  • John van der Oost, hoogleraar moleculaire microbiologie, Wageningen University & Research - Molecular CRISPR-Cas - from RNA to R&D
  • Niels Geijsen, hoogleraar regeneratieve geneeskunde, Hubrecht Instituut KNAW, Utrecht - Gene editing with a pinch of salt
  • Annelien Bredenoord, hoogleraar ethiek van biomedische innovatie, Universiteit Utrecht - Why we should (not) modify the human germline ...

Voorzitters: John van der Oost en Willem M. de Vos, Laboratory of Microbiology, Wageningen University & Research.

De voertaal tijdens dit symposium is Engels.


1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...