Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Financiering politieke partijen vanuit buitenland aan banden

donderdag 1 februari 2018, 14:28

DEN HAAG (PDC) - Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat buitenlandse financiering van poltieke partijen aan banden leggen. De minister beloofde dit vandaag aan de Tweede Kamer nadat zij het rapport ‘Het publieke belang van politieke partijen’ ontving. Het rapport werd aangeboden door Kars Veling, voorzitter van de Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen, en Gerrit Voerman, directeur van MI-partner DNPP en lid van de commissie, en Sarah de Lange.

Het verbod op financiering uit het buitenland is een van de aanbevelingen die de commissie doet. De commissie vindt daarnaast dat lokale partijen meer subsidie moeten krijgen en dat de subsidie na een negatieve verkiezingsuitslag geleidelijk aan afgebouwd moet worden. Ook pleit ze voor meer transparantie over ontvangen giften. Zo wordt voorgesteld om giften al vanaf 2.500 euro per donateur per jaar openbaar te maken. Momenteel hoeft dat pas vanaf 4.500 euro.

Door buitenlandse financiering van Nederlandse politieke partijen, religieuze of maatschappelijke organisaties wordt de kans op ongewenste beïnvloeding vanuit het buitenland groter. Die beïnvloeding is onwenselijk en moet worden voorkomen, zo staat ook in het vorig jaar gesloten regeerakkoord.

In november 2016 nam de Tweede Kamer de motie-Amhaouch aan waarin de regering wordt verzocht voorstellen te doen om buitenlandse financiering van politieke partijen te beperken. Daarom gaat minister Ollongren aan de slag met het maken van een regeling voor beperking van buitenlandse financiering.

Zij presenteert deze regeling in de kabinetsreactie op het rapport die na het zomerreces van 2018 naar de Tweede Kamer gezonden zal worden.

Bron: Rijksoverheid.nl