[Persbericht]
Charles Montesquieu
09-09-2020  
  
PERSBERICHT 'Stratego, Risk en Scrabble: kabinetsformatie 2017'
Er is veel kritiek op het formatieproces van Kabinet-Rutte III: de verkiezingscampagnes werden gedomineerd door een mediacircus, tijdens de formatieperiode volgde echter absolute radiostilte. Stratego, Risk en Scrabble is een bundel van het Montesquieu Instituut met beschouwingen over de kabinetsformatie van Rutte-III, kritische kanttekeningen en een tal van paradoxen omtrent de vorming van de regering.
 
Toen de Koning in 2012 de regie over de kabinetsformatie overdroeg aan de Tweede Kamer, schiep dat hoop op een formatieproces dat meer open en meer democratisch zou zijn. Nu, bijna zes jaar en twee kabinetten Rutte verder, is de formatie nog steeds ondoorgrondelijk. Verloopt de kabinetsformatie zonder koninklijke bemoeienis in radiostilte beter?
 
Deze vraag staat centraal in Stratego, Risk en Scrabble, een bundel van het Montesquieu Instituut die 7 maart is aangeboden aan Kamervoorzitter Khadija Arib.
 
De gebeurtenissen rondom het Binnenhof (Lex Oomkes), het politieke proces (Joop van den Berg), en de rol van de media (Philip van Praag) komen onder meer aan bod. Verder geven parlementaire experts, onder wie Bert van den Braak en Alexander van Kessel hun mening over verschillende aspecten van de formatieperiode.
 
Het resultaat van de beschouwingen wordt daarna uitvoerig gewikt en gewogen door Aalt-Willem Heringa (hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Maastricht) en Jan Schinkelshoek (oud-lid Tweede Kamer, adviseur van het Montesquieu Instituut in Den Haag).
 
De bundel, uitgegeven door Boom, verschijnt als negende bundel in de reeks van studies waarvoor het Montesquieu Instituut tekent. Zie ook de webpagina van Bundel 9

Noot voor de redactie
U kunt het boek aanschaffen via bol.com.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Weijs, Montesquieu Instituut (l.weijs@montesquieu-instituut.nl of 070-3560238). Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met een van de auteurs die via hun werk bereikbaar zijn.
  
 
 
ONZE PARTNERS
Universiteit Groningen Capaciteitsgroep Publieksrecht, Maastricht Campus Den Haag Parlementair Documentatie Centrum, Leiden Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Nijmegen
[Twitter] [Facebook] [Instagram] [YouTube] [LinkedIn]
Stelt u geen prijs op de ontvangst van deze persberichten? Stuurt u dan een bericht aan debat@montesquieu-instituut.nl. Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de database.