Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Internationaal Congres: Een halve eeuw politieke spanning rondom de hervorming van de sociale zekerheid voor ouderen, 1968-2018

dinsdag 27 maart 2018, 9:15

Op 19 en 20 april 2018 zal door het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, partner van het Montesquieu Instituut, een congres worden georganiseerd waarin het thema ouderenvoorzieningen vanuit een internationaal perspectief zal worden belicht. De, op dit moment zeer actuele, problematiek die uit dit thema voortkomt, zal vanuit een historisch-parlementair perspectief door een diverse groep sprekers worden uitgediept. Te denken is aan bijvoorbeeld discussies omtrent de hoogte van de pensioenleeftijd of de mate waarin de overheid pensioenvoorzieningen realiseert.

De vraag of politieke besluitvorming (onder andere door regelgeving vanuit de Europese Unie) hervormingen op het gebied van ouderenvoorzieningen heeft verstoord, vertraagd of gestimuleerd staat op dit congres centraal. De sprekers die deze thematiek zullen bespreken zijn prof. dr. Pat Thane en prof. dr. Karen Anderson (Engeland), prof. dr. Lex Heerma van Voss en drs. Leon van Damme (Nederland), prof dr. Karl Hinrichs en drs. Nicole Kramer (Duitsland), prof. dr. Maria Petmesidou (Griekenland), dr. Matti Hannikainen (Finland) en prof. dr. J. Van Langendonck (België).