Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Kick-offbijeenkomst Comeniusnetwerk, Amsterdam


Op woensdag 16 mei worden de nieuwe NRO Comeniusbeurzen toegekend. Ook vindt de oprichting plaats van het Comeniusnetwerk van de KNAW. Het Comeniusnetwerk zal een platform worden waarin onderwijsinnovatoren ervaring en ideeën kunnen uitwisselen. De KNAW zal, op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, gastvrouw zijn van het netwerk.

Het programma bestaat uit twee delen. Na een plenair deel met onder meer een toespraak van minister Van Engelshoven is er de mogelijkheid om over de toegekende Comeniusprojecten te praten tijdens een aantal inhoudelijke sessies.

Programma

Plenair deel met:

  • Belle Derks - voorzitter De Jonge Akademie (dagvoorzitter)
  • Ingrid van Engelshoven - minister van OCW
  • Jan van Tartwijk - voorzitter NRO beoordelingscommissies Comenius 2018
  • Wim van Saarloos - vicepresident KNAW
  • Gijs Scholten van Aschat - voorzitter Akademie van Kunsten

Break-outsessies over de toegekende projecten.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel.

Aanmelden

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen op 16 mei. U kunt zich aanmelden via deze aanmeldlink. Een overzicht van alle leden van het Comeniusnetwerk vindt u binnenkort op de website van de KNAW.


1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...