Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Promotie Mw. Hoai-Thu Nguyen: 'An uneven balance? A legal analysis of power asymmetries between national parliaments in the EU', Maastricht

Sint-Servaasbasiliek in Maastricht
Wikimedia Commons/Michielverbeek

Promotor: prof.dr. A.W. Heringa

Co-promotor: dr. W. van der Woude

“An uneven balance? A legal analysis of power asymmetries between national parliaments in the EU”


1.

Montesquieu Instituut Maastricht University

Montesquieu Instituut Maastricht is een onderzoeksinstituut, gericht op Europese en vergelijkende parlementaire studies. Het instituut is in 2008 opgericht en is onderdeel van de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Maastricht.

Het onderzoeksinstituut doet vooral vergelijkend en constitutioneel onderzoek naar democratie, verantwoordelijkheid en vertegenwoordiging in de Europese Unie. Er is een duidelijke keuze gemaakt voor juridisch onderzoek op het terrein van de rechtsvergelijking, ius commune, Europees recht en rechten van de mens. De focus ligt voornamelijk op staatsrecht, bestuursrecht en sociaal recht.