Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Honderd jaar kiesrecht

Honderd jaar geleden, op 3 juli 1918, waren voor het eerst Tweede Kamerverkiezingen waarbij alle mannen vanaf 25 jaar mochten stemmen. Wie waren de honderd Kamerleden die samen de nieuwe Tweede Kamer vormden? Het weekblad Het Leven. Geïllustreerd (‘verkrijgbaar in alle goede parfumerie en Kapperszaken’) drukte de foto’s van alle Kamerleden af. De redactie maakte een onderscheid tussen linkse en rechtse partijen, waarbij onder rechts de confessionelen verstaan en onder links liberaal, socialistisch en alle anderen. ‘Rechtsch’ kreeg een nipte meerderheid van 52 zetels.

Op de foto van de ‘Linksche partijen’ is in het hart de enige vrouw in de Kamer te ontwaren: Suze Groeneweg. Zij was de eerste vrouw in het Nederlands parlement.