Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad van de EU: de EP-leden delen hun mening

Oostenrijk heeft het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op 1 juli 2018 overgenomen. We hebben Oostenrijkse EP-leden gevraagd naar hun verwachtingen.

De bondskanselier van Oostenrijk, Sebastian Kurz, zal het activiteitenprogramma van het land op dinsdag 3 juli in de plenaire vergadering presenteren Je kunt zijn verklaring live volgen vanaf ongeveer 10.00 uur.

In overeenstemming met de slogan "Een Europa dat beschermt", zal het Oostenrijkse voorzitterschap prioriteit geven aan de beschermende rol van de Europese Unie, met name met betrekking tot de prioriteitsgebieden 'veiligheid en bestrijding van illegale migratie', 'het verzekeren van welvaart en concurrentievermogen door middel van digitalisering' en 'de stabiliteit in de Europese nabuurschap (EU-perspectief van de Westelijke Balkan/Zuidoost-Europa)'. Bovendien zullen Brexit-onderhandelingen en onderhandelingen over de volgende langetermijnbegroting na 2020 belangrijke thema's van de komende zes maanden zijn.

Verwachtingen van de leden

Othmar Karas (EVP) zegt: "Het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad van de EU is een kans om te laten zien dat elke eis aan de EU in feite een eis aan onszelf is. Wij zijn Europa! Succes is alleen mogelijk als de lidstaten en het Europees Parlement samenwerken." "We kunnen duidelijk maken dat we onze rol in Europa en onze gedeelde verantwoordelijkheid voor de toekomst van de EU-integratie serieus nemen", zegt hij. Het is ook belangrijk dat het voorzitterschap "een dienst voor de andere EU-landen" is en niet "het opleggen/handhaven van Oostenrijkse belangen". "Het succes hangt af [...] van de vraag of Oostenrijk de EU kan helpen vooruitgang te boeken."

Oostenrijk neemt het voorzitterschap op een "cruciaal moment" over, waarbij de onderhandelingen over de Brexit en het meerjarig financieel kader de laatste fase ingaan, zegt Evelyn Regner (S&D). Ze zou graag een Europa zien "dat beschermt, maar niet alleen de buitengrenzen": "Veiligheid betekent ook dat je in vrede en vrijheid in Europa kunt leven en je je niet voortdurend zorgen hoeft te maken of je je huis nog kunt veroorloven of hoe je je kinderen kunt opvoeden. Ik zie echter geen ambities op dit gebied […] op dit moment. In de komende zes maanden hebben we initiatieven nodig voor fiscale rechtvaardigheid, digitale grondrechten, werkgelegenheid voor jongeren en klimaatbescherming."

Voor Angelika Mlinar (ALDE) vertegenwoordigt het Oostenrijkse voorzitterschap "een zeer naar binnen gericht protectionistisch beleid". "De beleidsprioriteiten liggen in lijn met de nationale retoriek - veiligheid, migratie, bescherming. Alleen digitalisering is een niet-controversieel onderwerp." Ze voegde toe dat de verwachtingen en de druk op het voorzitterschap relatief hoog waren omdat Oostenrijk te maken krijgt met moeilijke politieke kwesties zoals de Brexit, de Dublin-hervorming en de discussies over de EU-begroting.

Monika Vana en Michel Reimon (Groenen/EVA) betreuren het dat het Oostenrijkse voorzitterschap "geen vooruitgang probeert te boeken op het gebied van belastingontduiking, de strijd tegen de klimaatverandering, het sociale Europa, de begroting of de Brexit". Volgens hen worden "industriële belangen duidelijk gehandhaafd - een sterkere Unie is niet gewenst". "Er worden zinloze uitdrukkingen gebruikt om angsten aan te wakkeren en er wordt een anti-Europese sfeer gecreëerd", zeggen ze.

Harald Vilimsky (ENF) zei: "We moeten het hele Europese asiel- en migratiebeleid heroverwegen. Wij verwachten van het Oostenrijkse voorzitterschap dat het bovenal een redelijke oplossing biedt op gebied van grensbewaking, veiligheid en de bestrijding van illegale migratie. We hopen dat de andere EU-landen Oostenrijk tijdens het voorzitterschap zullen steunen bij het oplossen van dit probleem."

We hebben vertegenwoordigers van alle politieke fracties met Oostenrijkse EP-leden om hun mening gevraagd.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20180621STO06341

Gecreëerd: 01-07-2018 - 08:00