Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Symposium Rondom Pericles, Amsterdam

deBALIE in Amsterdam
© Kevin Bergenhenegouwen

Op dinsdag 30 oktober organiseert het Nederlands Klassiek Verbond een symposium gewijd aan Pericles’ grafrede in het bredere thema van democratie. Het programma, waar alle belangstellenden zoals leerlingen, (universitair) docenten, journalisten en politici welkom zijn, brengt bijdragen van geleerden, acteurs en politici. De middag brengt onder andere:

 • • 
  Inleiding door Jacqueline Klooster (RUG)
 • • 
  Keynote speaker Mei Li Vos (politicologe, policiticus)
 • • 
  Voordracht door Gijs Scholten van Aschat (Internationaal Theater Amsterdam)
 • • 
  Bijdragen van prof. J. Wienand (Braunschweig) en prof. D. Lenfant (Strasbourg)
 • • 
  Paneldiscussie met Yoeri Albrecht (directeur De Balie, journalist), Diederik Boomsma (gemeenteraadslid), Ido de Haan (Universiteit Utrecht), Alwin Hietbrink (rector Barlaeusgymnasium), Mei Li Vos (politicologe, policiticus) en Lina van ’t Wout (oud-historicus).

Wilt u de dag bijwonen? Stuur dan een mail naar voorzitter@nkv.nl, onder vermelding van Periclesdag NKV.

Deelname is kosteloos; eventuele consumpties zijn voor eigen rekening.

'De dag wordt georganiseerd in het kader van de opening van de website Rondom Pericles (www.rondompericles.nl), gemaakt voor iedereen door Diederik Burgersdijk, Richard Haasen, Willem van Maanen en Marco Poelwijk, en mede gefinancierd door het Leraren Ontwikkel Fonds en de Amsterdamse lerarenbeurs.'


Inhoud

1.

De Balie

Deze organisatie organiseert debatten, seminars, theater- en filmvoorstellingen met betrekking tot culturele, sociale en politieke vraagstukken in Amsterdam. Door middel van deze activiteiten worden vele interessegebieden bestudeerd en bediscussieerd, zoals technologie, kunst, economie, de veranderende bevolkingssamenstelling, Europa etc. De Balie is open voor een breed publiek en voor alle soorten media.

De Balie is gevestigd in het voormalige gerechtshof aan het Leidseplein in Amsterdam, en is in 1982 opgericht. Voormalig PvdA-politicus Felix Rottenberg is mede-oprichter van de organisatie.

2.

Meer over...