Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Wettelijk verbod op combinatie rechter-Kamerlid in voorbereiding

woensdag 14 november 2018, 11:00

DEN HAAG (PDC) - Er komt een wettelijk verbod op de combinatie van rechter en lid van het parlement. Dat heeft minister Sander Dekker per brief aan beide Kamers laten weten. De minister neemt daarmee een advies over van de Raad voor de Rechtspraak, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de rechtbank-presidenten.

Een groep uit die Raad, GRECO (Groupe d'Etats contre la corruption) beval al in 2013 aan vermenging van rechtspraak en bestuur te voorkomen. Zij verwees daarbij naar de machtenscheiding. Het aan de minister uitgebrachte advies sluit aan bij deze aanbeveling.

De combinatie rechter-Kamerlid komt in de praktijk overigens nu al nauwelijks voor.

Bron: brief minister voor rechtsbescherming

Lees ook de column van J.Th.J. van den Berg: Nuffige rechters