Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Politiek Café: Algemene Politieke Nabeschouwingen

Algemene Politieke Beschouwingen
Bron: Laurens van Putten/HH

Ook dit jaar blikte het Politiek Café terug op de Algemene Politieke Beschouwingen, waarin de regering verantwoording aflegt over de miljoenennota en de rijksbegroting. Hoe verliep het voorbereidingsproces van het debat? En welke partij slaagde er het beste in de standpunten over te brengen? Op dinsdag 24 september 2019 gingen Marloes Lemsom, politiek verslaggever bij Buitenhof, en Pieter Heerma, fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer, over de Algemene Politieke Beschouwingen in gesprek. De avond stond onder leiding van Marcel René Bamberg.

1.

Democratie in Debat

Het Politiek Café is onderdeel van Democratie in Debat, een samenwerking van het Montesquieu Instituut, Nieuwspoort, ProDemos en Filmhuis Den Haag.

 
Democratie in Debat