Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Politiek Café: de Miljoenennota - wie snapt er iets van?

 
Miljoenennota

Op dinsdag 12 november wordt er in het Politiek Café een kijkje in de keuken van de rijksfinanciën gegeven. Hoe komt de begroting precies tot stand en met wie moet de minister van Financiën onderhandelen binnen de regering en in het parlement om voldoende draagvlak te krijgen?

Wat is de invloed van organisaties uit het maatschappelijk middenveld, die lobbyen voor hun punten? Hoe verloopt dat proces? Welke afwegingen worden gemaakt en wie heeft hierin het laatste woord?

Ook wordt er aandacht geschonken aan het 'investeringsfonds' en de eigen portemonnee.

Directeur van het Centraal Planbureau, Laura van Geest, zal de rijksfinanciën onder de loep nemen. Tweede Kamerlid van Joost Sneller (D66) neemt ook deel aan het panel. De avond wordt gemodereerd door Victor Vlam.

Inhoud

1.

Praktische informatie

Datum: Dinsdag 12 november 2019 van 20.00 tot ca. 21.30 uur

Locatie: ProDemos, Hofweg 1, Den Haag

2.

Aanmelden

Aanmelden kan via de website van Prodemos. Toegang is gratis.

3.

Democratie in Debat

Het Politiek Café is onderdeel van Democratie in Debat, een samenwerking van het Montesquieu Instituut, Nieuwspoort, ProDemos en het Filmhuis Den Haag.

 
Democratie in Debat