Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Politiek Café: de Miljoenennota - wie snapt er iets van?

 
Miljoenennota

Op dinsdag 12 november 2019 nam het Politiek Café een kijkje in de keuken van de rijksfinanciën.

Hoe komt de begroting tot stand en met wie moet de minister van Financiën onderhandelen binnen de regering en in het parlement om voldoende draagvlak te krijgen?

Wat is de invloed van organisaties uit het maatschappelijk middenveld, die lobbyen voor hun punten? Hoe verloopt dat proces? Welke afwegingen worden gemaakt en wie heeft hierin het laatste woord?

Directeur van het Centraal Planbureau, Laura van Geest, nam de rijksfinanciën onder de loep. Tweede Kamerlid van Joost Sneller (D66) nam ook deel aan het panel. De avond werd gemodereerd door Victor Vlam.

1.

Democratie in Debat

Het Politiek Café is onderdeel van Democratie in Debat, een samenwerking van het Montesquieu Instituut, Nieuwspoort, ProDemos en Filmhuis Den Haag.

 
Democratie in Debat