Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Tweede Kamer is geen vrijblijvende 'debatingclub'

Gisteren besloot de Tweede Kamer op verzoek van Vera Bergkamp (D66) binnenkort een debat te houden over de Nashvilleverklaring over homoseksualiteit en transseksualiteit. De indiener meldde dat het goed was een debat in de Kamer te voeren, "ook bijvoorbeeld met [mijn] collega Van der Staaij."

Wat er nu precies besproken gaat worden is onduidelijk, maar nog onduidelijker is met wie. Bij de regeling van werkzaamheden werd gisteren niet aan het kabinet gevraagd of er beleidsconsequenties zullen worden getrokken uit de door enkele honderden burgers ondertekende verklaring (die consequenties zijn er vast ook niet).

Kamerleden ondertekenden in het verleden vaker petities of advertenties en ventileren ook vaker meningen. Als dat allemaal tot debatten moet leiden, is het einde zoek. Een onderling debat is ook zonder precedent. De Tweede Kamer is geen debatingclub, waarin vrijblijvende debatten tussen de leden worden gehouden, maar de plaats waar regeringsbeleid wordt gecontroleerd.

De Kamer kan een bewindspersoon om inlichtingen vragen of tot actie aansporen en verder beleidsstukken (brieven, notities, nota's, wetsvoorstellen) behandelen. Wie als Kamerlid met een collega wil debatteren, kan op allerlei andere plaatsen in het land terecht. De Tweede Kamer is daar niet voor bedoeld.