Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Korte Grondwet 2019

maandag 11 februari 2019, 17:11
Editie 2019 over omslag

Kamerverkiezingen in twee rondes, waardoor alleen de zes grootste partijen zetels in zowel de Tweede als de Eerste Kamer krijgen. Dat blijft het antwoord van Paul Scholten - oud-burgemeester van onder meer Arnhem – op de versnippering in het parlement. Met slechts zes partijen in de Tweede Kamer worden coalitie én oppositie sterker. Voor toekomstbestendigheid van onze parlementaire democratie is dat noodzakelijk. Na een eerste ronde waaraan alle partijen mee kunnen doen, gaan de kiesgerechtigden dertig dagen later opnieuw stemmen om een van de zes partijen te kiezen die in de eerste ronde als grootste verkozen zijn.

Na het uitkomen van het Eindadvies van de Staatscommissie Parlementair Stelsel handhaaft Scholten deze vernieuwing in zijn ‘Korte Grondwet 2019’, een herziening van zijn ‘Schets van een Korte Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden’, die in 2016 bij WoltersKluwer verscheen.

 

De belangrijkste vernieuwingen in de Korte Grondwet 2019 zijn

  • het verkorten van de Grondwet van 142 tot 25 artikelen
  • Grondwet verplichte eindexamenstof
  • Kamerverkiezingen in twee ronden
  • niet meer dan zes fracties in de Kamers
  • Terugzendrecht voor de Eerste Kamer
  • Koning is Staatshoofd in de Grondwet
  • Minister-president volwaardig regeringsleider
  • rechterlijke macht versterken door eigen budgettering
  • de rechter toetst de wet aan de Grondwet.

NB. Geen referendum achteraf, maar een zgn. ‘preferendum’ – een voorkeurspeiling - vooraf is te overwegen.

Op initiatief van het Montesquieu Instituut is de interneteditie van deze ‘Korte Grondwet’ op denederlandsegrondwet.nl te bekijken èn te becommentariëren.