Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Affaire-Duthler: onbevredigend einde

De voortvarendheid waarmee de VVD(-fractie?) Anne Wil Duthler uit de fractie heeft gezet en het besluit om het lopende integriteitsonderzoek stop te zetten, roepen vragen op.

Dat Duthler uit de fractie werd gezet, wordt gemotiveerd met de rechtelijke uitspraak in een door Duthler aangespannen kort geding tegen het blad Quote. Zij vroeg om rectificatie van uitspraken over haar en werd door de rechter in het ongelijk gesteld.

Dat een partij c.q. fractie ongelukkig is met een Kamerlid dat zelf actie onderneemt tegen een blad, zeker omdat zij dat blad tevens beschuldigde van bijbedoelingen, is te begrijpen. Vraag is echter of deze uitspraak (geen noodzaak tot rectificatie) op zichzelf reden moet zijn om iemand de wacht aan te zeggen. Het ging immers niet over de integriteitskwestie(s) zelf.

De aantijging betrof onder meer mogelijke belangverstrengeling. Duthler zou als Kamerlid, door te pleiten voor maatregelen tegen cybercriminaliteit, het bedrijf van haar echtgenoot hebben bevoordeeld. Dat zou echter alleen zou zijn als dat bedrijf daarna overheidsopdrachten blijkt te hebben binnengehaald. Als VVD-woordvoerder pleiten voor maatregelen tegen cybercriminaliteit lijkt mij geen doodzonde. De fractie stond haar dat bovendien toe. En hoe het zat, moest nu juist worden onderzocht.

Dat haar bedrijf betrokken was bij advisering over een wetsvoorstel waarover de Eerste Kamer nog moest beslissen, ging net zo goed toenmalig minister Schippers aan, onder wiens verantwoordelijkheid dat advies immers werd gevraagd. Of was die advisering sowieso veel minder zwaarwichtig dan werd voorgesteld. De VVD (en Duthler) waren toch al vóór dat wetsvoorstel.

De VVD ziet In de rechtelijke uitspraak reden om Duthler uit de fractie te zetten en om het interne onderzoek stop te zetten. Daarmee blijven ook pijnlijke vragen voor de partij zelf onbeantwoord. Het lijkt er sterk op dat het beeld moet zijn dat de partij ferm optreedt tegen (mogelijke) integriteitschendingen.

Echt bevredigend is de uitkomst niet, want er blijven nu vragen.