Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Public Affairs Programma: Pakket PA-Tools en -Skills, Den Haag

Universiteit Leiden - Faculty of Governance and Global Affairs (logo)

Omschrijving

Public Affairs is een persoonlijk gericht vak. De juiste instrumenten kunnen heel behulpzaam zijn, als ze wel op de juiste manier worden ingezet en gebruikt. Dit hangt eveneens samen met je persoonlijkheid en je persoonlijke vaardigheden. In dit pakket bieden wij een uitbreiding van uw PA-tools en een aanscherping van je persoonlijke skills. De groepsgrootte is maximaal 14 personen.

Module 1: PA-Tools

In deze module leer je een goede PA-strategie op te zetten. In heldere stappen ga je aan de slag met een eigen strategie en welke onderdelen daarbij van belang zijn. Ook zullen we dieper ingaan op de thematiek van lobby-methoden en -technieken en deze al dan niet te gebruiken. Tools als monitoring, evaluatie van een werkplan, procedurescan e.d. komen aan de orde.

Module 2: PA-Skills

Een belangrijk aspect bij lobbyen is overtuigingskracht. Tijdens deze module besteden we aandacht aan de overtuigende mondelinge communicatie binnen Public Affairs. Tijdens een intensieve sessie worden de belangrijkste aspecten van politiek bestuurlijke argumentatie behandeld. Naast overtuigen is een belangrijke vaardigheid van de pa-professional om goed lobbygesprekken te kunnen voeren. Wat zijn de do’s en dont’s? En hoe zet je hierbij je overtuigings-skills zo goed mogelijk in? We besteden naast de mondeling communicatie ook aandacht aan het goed op schrift zetten van je lobbyboodschap.

Meer informatie

Voor meer informatie klik hier


1.

Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA)

Faculteit Governance and Global Affairs is één van de partners van het Montesquieu Instituut. De Faculteit is in 1999 opgericht als een nevenvestiging van de Universiteit Leiden.

2.

Meer over...