Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Dragers van het vangnet. De rol van sociale diensten in de jaren 80 en 90

In TSEG. The Low Countries Journal of Social and Economic History is deze week een artikel van Hans Rodenburg (CPG) verschenen over de rol van de Nederlandse sociale diensten gedurende de jaren 1980 en 1990, de zogenoemde ‘crisis van de welvaartsstaat’. Centraal staat DIVOSA, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein.