Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Verklaring namens de EU van hoge vertegenwoordiger Federica Mogherini over de jongste ontwikkelingen in Libië

De schokkende aanslag op het detentiecentrum van Tajoura waarbij tientallen vluchtelingen en migranten het leven lieten en er nog veel meer gewond werden, ook kinderen en vrouwen, heeft nog maar eens scherp in herinnering gebracht hoe de oorlog in Libië burgers treft. Wij veroordelen deze aanslag met klem. Alle geweld tegen burgers is onaanvaardbaar. Wij verwelkomen elke onderzoeksmissie van de VN en zien uit naar de resultaten ervan.

Wij willen een onmiddellijke de-escalatie en een stopzetting van de gevechten, en wij vragen de actoren met aandrang dat zij afzien van het systematisch aanzetten tot geweld en dat zij onmiddellijk terugkeren naar het door de VN geleide bemiddelingsproces. Wij herhalen dat er geen militaire oplossing kan zijn voor de crisis in Libië en wij vragen alle VN-lidstaten om volledige nakoming van hun verplichtingen om bij te dragen tot vrede en stabiliteit in Libië, destabiliserende wapenleveringen te voorkomen, Libiës oliereserves te vrijwaren en de infrastructuur van het land te beschermen conform de desbetreffende resoluties van de VN-Veiligheidsraad. Het huidige conflict destabiliseert Libië en de hele regio en heeft het risico van terrorisme en van het tragische verlies van mensenlevens, ook op zee, vergroot.

Wij steunen Ghassan Salamé, de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN, volledig in zijn inspanningen om het vertrouwen te herstellen, de vijandelijkheden te doen stoppen, een inclusieve dialoog te bevorderen en de voorwaarden voor hervatting van het door de VN geleide politieke proces te scheppen. Het is absoluut noodzakelijk dat het door de VN geleide bemiddelingsproces weer op gang wordt gebracht om te werken aan een inclusieve regering die alle Libiërs vertegenwoordigt, geloofwaardige parlements- en presidentsverkiezingen voor te bereiden, een eerlijke en transparante verdeling van de nationale rijkdom te garanderen en de hereniging van alle Libische soevereine instellingen te bevorderen.

Wij herinneren alle Libische partijen en instellingen aan hun verantwoordelijkheid inzake het beschermen van burgers, het vrijwaren van civiele infrastructuur, het verlenen van volledige toegang voor humanitaire hulp en het waarborgen van bescherming voor humanitaire hulpverleners in het kader van het internationaal humanitair recht. De EU staat klaar om de collectieve inspanningen om de situatie aan te pakken, dringend op te voeren, en met name om de bescherming van en hulp aan migranten en vluchtelingen te verbeteren. In dit verband zijn wij ingenomen met de werkzaamheden van het UNHCR en de IOM in Libië en betuigen wij nogmaals onze volledige steun voor hun missie en activiteiten.

De kandidaat‑lidstaten de Republiek Noord-Macedonië*, Montenegro*, Servië* en Albanië*, het land van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat‑lidstaat Bosnië en Herzegovina, en de EVA‑landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne, de Republiek Moldavië, Armenië en Georgië sluiten zich bij deze verklaring aan.

*De Republiek Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Albanië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.