Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Alles over de NOVI, Amsterdam

Amsterdam
© PDC
datum 24 september 2019 20:00
plaats Amsterdam
locatie Pakhuis De Zwijger Toon locatie
zaal grote zaal
aanwezigen K.H. (Kajsa) Ollongren e.a.
organisatie Pakhuis De Zwijger

Groeiende steden, een veranderend klimaat en de circulaire economie vragen om een nieuwe visie over hoe we omgaan met onze ruimte. Hoe kunnen we de ruimtelijke kwaliteit van Nederland verbeteren en tegelijkertijd noodzakelijke transities te realiseren? En hoe verbind je daarbij de verschillende schaalgroottes van wijk, stad, regio en land? De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) moet ons uitkomst bieden. Maar hoe werkt dat?

Met in dit programma onder voorbehoud

Emiel Reiding

Directeur Nationale Omgevingsvisie

Tessa Cramer

Futurist

Koen Overtoom

CEO Havenbedrijf Amsterdam

Ronald Paul

Directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken Havenbedrijf Rotterdam

Pallas Agterberg

Director of Strategy Alliander

Lucas Zoutendijk

Designer and owner Studio 1:1

Maarten van Duijn

Directievoorzitter at Heijmans Vastgoed

Peter Vermaat

CEO Enexis

Skadi Renooy

Projectmanager duurzame mobiliteit en omgevingswet at Over Morgen

Arthur Cremers

Programmamanager Veenweide Provincie Fryslan

Eke Folkerts

Voorzitter Agrarische Jongeren Friesland & Dairy Campus

Overheden, kennisinstellingen, het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en burgerinitiatieven; in een grensoverschrijdend proces hebben ze allen meegewerkt om tot een visie te komen. Met als resultaat de presentatie van het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) op 20 juni 2019. Doel is Nederland een duurzaam toekomstperspectief te bieden door belangen in samenhang af te wegen, zoveel mogelijk te kiezen voor het combineren van functies en er nu mee aan de slag te gaan; niet uitstellen of doorschuiven.

Maar hoe komen we van de visie naar een effectieve aanpak en uitvoering? Wat gebeurt er als we niets doen aan een langetermijnplanning? Krijgen we dan allerlei ruimtelijke problemen? En wordt de NOVI inderdaad het leidend principe voor overkoepelende ruimtelijke vraagstukken?

Vanavond nemen we je mee aan de hand van drie verschillende cases door deze te toetsen aan de ontwerp-NOVI:

  • Havengebieden Rotterdam en Amsterdam
  • Eindhoven
  • Veenweidegebied Friesland

Hoe gaat deze visie helpen de complexiteit van opgaven op te lossen? Verandert dit iets aan de organisatie, aanpak of vorm? En waar kan de NOVI nou echt het verschil maken?


1.

Meer over...