Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Plasticvervuiling van de oceanen, Amsterdam

Amsterdam
© PDC

Plastic is een van de beste materialen die ooit ontwikkeld zijn, maar het hoort niet in onze oceanen. Er is nu veel aandacht voor het oplossen van dit plasticprobleem. Maar weten we eigenlijk wel genoeg over de schade die al dit plastic in de oceanen aanricht? En wat doen we eraan?

Vier wetenschappers belichten vanuit hun specifieke discipline de mythes en oplossingen van het plasticprobleem in de oceanen.

Met:

  • Erik van Sebille, Associate Professor Oceanography and Climate Change, Universiteit Utrecht - Onze plastic oceanen: waar komt al dat plastic vandaan, waar eindigt het en wat gebeurt er tussenin?
  • Annemarie van Wezel, hoogleraar Environmental Ecology, Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED), Universiteit van Amsterdam - Micro-plastics; Macro-mogelijkheden
  • Bart Koelmans, hoogleraar Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer, Wageningen Universiteit - Mythes over microplastics
  • Lonneke IJsseldijk, onderzoeker, marien bioloog, Universiteit Utrecht - Plastic een bedreiging voor walvissen

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...