Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Roemeense Kövesi wordt eerste chef Europees Openbaar Ministerie

Laura Codruţa Kövesi, de kandidaat bij voorkeur van het Parlement, wordt de eerste hoofdaanklager van het Europees Openbaar Ministerie (EOM).

Haar aanstelling werd op 16 oktober formeel bevestigd door EP-voorzitter David Sassoli en de fractieleiders van het Parlement. Dit is de laatste stap in haar benoemingsprocedure.

Kövesi, die volgend jaar aan de slag gaat, wordt baas van het nieuw Europees Openbaar Ministerie (EOM) voor fraudebestrijding. Dit nieuw Europees orgaan is vanaf 2020 bevoegd om EU-fraude zoals grensoverschrijdende btw-fraude, het witwassen van geld en corruptie te onderzoeken.

Onderhandelingen sinds maart

Haar werk als voormalig hoofd van de nationale anticorruptiedienst in Roemenië (National Anticorruption Directorate, DNA), een agentschap gespecialiseerd in het onderzoeken van corruptiezaken op topniveau, leidde soms tot spanningen.

Kövesi was de favoriete kandidaat van het Europees Parlement, maar de EU-ministers van de Europese Raad steunden tot voor kort een andere kandidaat.

Over het EOM

Momenteel kunnen alleen nationale autoriteiten EU-fraude onderzoeken en vervolgen, maar hun bevoegdheid stopt aan de nationale grenzen.

Het Parlement heeft via enkele resoluties een oproep gedaan voor de oprichting van een dergelijk EU-orgaan, met de nadruk op onafhankelijkheid van de aanklagers. Het EOM werd in 2017 reeds goedgekeurd en in september 2019 was er uiteindelijk een akkoord over wie het zou moeten leiden.

Tot nu toe nemen 22 Europese lidstaten deel aan het EOM. Vijf landen - Zweden, Hongarije, Polen, Ierland en Denemarken - die nu nog aan de zijlijn staan, kunnen op elk moment toch beslissen om deel te nemen.

  • In 2017 werd 467,1 miljoen euro van de begroting van de EU-lidstaten met fraude in verband gebracht. Volgens een verslag van de Commissie zijn valse of vervalste documenten en verklaringen de meest voorkomende vormen van fraude.

Het centrale kantoor van het EOM wordt gevestigd in Luxemburg, met de hoofdaanklager die wordt bijgestaan door een aanklager per lidstaat. Zij zullen de dagelijkse strafonderzoeken door officieren van justitie in deze lidstaten coördineren.

Naar verwachting zal het EOM tegen het einde van 2020 operationeel zijn.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20191010STO64047