Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

SCP-onderzoek: ruime steun voor EU-lidmaatschap

dinsdag 31 maart 2020, 17:28

DEN HAAG (PDC) - De steun voor Nederlands lidmaatschap van de Europese Unie is na de eurocrisis gestegen. Dat blijkt uit het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), waarin het bureau onderzoek doet naar de publieke opinie van Nederlanders over verschillende thema's.

52% van de ondervraagden vindt het lidmaatschap een goede zaak, tegenover 22% die dat niet vindt. 20% denkt dat Nederland beter af is buiten de Europese Unie (door een nexit), 56% denkt van niet.

Wel zijn Nederlanders terughoudend over een uitgebreidere samenwerking in Europees verband en vinden zij dat Nederland al veel competenties heeft overgedragen aan de Europese Unie.

Bron: website Sociaal en Cultuureel Planbureau (SCP)