Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Corona: 'We zitten in een herstelfase onder dreiging van een nieuwe crisis'

Hoe moeten we omgaan met de fase na de coronacrisis? Erwin Muller, hoogleraar Veiligheid en recht aan de Universiteit Leiden en voormalig vicevoorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, reflecteert in een video voor de Vereniging voor Bestuurskunde op de herstelfase van de coronacrisis.

Muller onderstreept onder meer het belang van een informatie- en adviescentrum op nationaal en regionaal niveau en van collectieve rouwverwerking en herdenking. Ook moet er aandacht zijn voor de psychosociale opvang en verzorging, niet alleen van getroffenen, maar ook van zorgpersoneel en betrokkenen bij crisismanagement. En voor het afleggen van verantwoording en voor het leren in plaats van afrekenen.

Video: prof. dr. Erwin Muller - Special State of Science