Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Onderraden en ministeriële overleggen, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 16 november 2021
plaats Den Haag
aanwezigen S.A. (Stef) Blok, A. (Ankie) Broekers-Knol, H.G.J. (Henk) Kamp, M. (Mark) Rutte, Th.J.A.M. (Tom) de Bruijn, K.H. (Kajsa) Ollongren, H.P.M. (Ben) Knapen, B. (Barbara) Visser, S.P.R.A. (Steven) van Weyenberg, A.D. (Dennis) Wiersma, F.B.J. (Ferdinand) Grapperhaus e.a.

Ministerraad, onderraad, ministerieel overleg | Mark Rutte, Kajsa Ollongren, Stef Blok, Ferdinand Grapperhaus, Barbara Visser, Ankie Broekers-Knol, Dennis Wiersma, Steven van Weyenberg, Tom de Bruijn, Ben Knapen, Henk Kamp


1.

Meer over...