Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Ministeriële Commissie Covid-19, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 7 december 2021
plaats Den Haag
aanwezigen S.A. (Stef) Blok, A. (Ankie) Broekers-Knol, R.W. (Raymond) Knops, K.H. (Kajsa) Ollongren, B. (Barbara) Visser, S.P.R.A. (Steven) van Weyenberg, S. (Sander) Dekker, A.D. (Dennis) Wiersma, F.B.J. (Ferdinand) Grapperhaus, A.C. (Alexandra) van Huffelen e.a.

Ministerraad, onderraad, ministerieel overleg | Kajsa Ollongren, Stef Blok, Ferdinand Grapperhaus, Sander Dekker, Raymond Knops, Barbara Visser, Ankie Broekers-Knol, Alexandra van Huffelen, Dennis Wiersma, Steven van Weyenberg


1.

Meer over...