Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Homepage Montesquieu

Rutte en Samsom geven elkaar een hand

Publicatie: Halverwege?

Het Montesquieu Instituut maakt in deze publicatie een tussenbalans op van het kabinet Rutte II. Hoe bijzonder was dit kabinet? Hoe heeft het zich de eerste twee jaar staande gehouden? De bundel is ook in digitale vorm beschikbaar.

 

ma 24 nov
Prof. dr. Joop van den Berg

Lezing: Doe-democratie en politieke stelsel

Hoe verhoudt de lokale democratie zich tot burgerparticipatie en de participatiesamenleving? Tijdens deze lezing geeft prof. dr. Joop van den Berg een staatsrechtelijke analyse.

 

ma 1 dec
Dr. Ronald Plasterk

Lezing: Overheidsbeleid en de doe-democratie

Dr. Ronald Plasterk sluit de lezingenreeks af met een visie op de toekomst, uiteraard verbonden met het kabinetsbeleid. Hij gaat tijdens deze lezing in op het overheidsbeleid in relatie tot de doe-democratie.

 

wo 10 dec
Wereldbol met Nederlandse vlag

De effecten van internationale spanningen op Nederland

Wat zijn de effecten van internationale conflicten op de Nederlandse samenleving? René Cuperus (publicist), Quirine Eijkman (Universiteit Leiden) en anderen gaan vanuit eigen deskundigheid hierover met elkaar in debat.

 

ma 15 dec
Coen Teulings

Haagsch College: De staat van de Nederlandse economie

Coen Teulings maakt de financieel-economische balans op. Hij kijkt terug op het afgelopen jaar en blikt vooruit. Kunnen we 2015 met vertrouwen tegemoet zien?

 

ma 24 nov
Prof. dr. Joop van den Berg

Lezing: Doe-democratie en politieke stelsel

Hoe verhoudt de lokale democratie zich tot burgerparticipatie en de participatiesamenleving? Tijdens deze lezing geeft prof. dr. Joop van den Berg een staatsrechtelijke analyse.

 

ma 1 dec
Dr. Ronald Plasterk

Lezing: Overheidsbeleid en de doe-democratie

Dr. Ronald Plasterk sluit de lezingenreeks af met een visie op de toekomst, uiteraard verbonden met het kabinetsbeleid. Hij gaat tijdens deze lezing in op het overheidsbeleid in relatie tot de doe-democratie.

 

wo 10 dec
Wereldbol met Nederlandse vlag

De effecten van internationale spanningen op Nederland

Wat zijn de effecten van internationale conflicten op de Nederlandse samenleving? René Cuperus (publicist), Quirine Eijkman (Universiteit Leiden) en anderen gaan vanuit eigen deskundigheid hierover met elkaar in debat.

 

ma 15 dec
Coen Teulings

Haagsch College: De staat van de Nederlandse economie

Coen Teulings maakt de financieel-economische balans op. Hij kijkt terug op het afgelopen jaar en blikt vooruit. Kunnen we 2015 met vertrouwen tegemoet zien?